Beslenme, henüz anne karnından başlayarak kişinin yaşamının sonlandığı ana kadar devam eden vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Kişinin fiziksel olarak büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken bir birey olarak hayatını uzun süre devam ettirebilmesi için gerekli besin öğelerini düzenli ve yeterli miktarda alması gerekmektedir. Yeterli ve dengeli miktarda alınan besinlerin vücutta kullanılmasıyla beraber, birey hayatını yüksek standartlarda devam ettirebilmektedir.
Bireyin gündelik yaşamında; yaşa, cinsiyete, fiziksel hareketliliğe, genetik ve fizyolojik özelliklerine göre değişen enerji ihtiyacı vardır.
Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi için alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması gerekmektedir. Gündelik yaşamda alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olması, harcanamayan enerjinin vücutta yağ olarak depolanmasına neden olmaktadır. Fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması da obezite riskini doğurmaktadır. Obezite vücuttaki yağ dokusunun aşırı fazlalaşmasıyla ortaya çıkan, bunun sonucunda kişinin sağlık problemlerine ve hastalıklara yakalanma riskinin artmasına sebep olan komplike bir rahatsızlıktır. Başka bir tabirle Obezite vücutta aşırı yağ artımıyla (kilo alımı) ortaya çıkan, çevresel etkilerle tetiklenen genetik zeminli kronik bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 30’un üzerinde olan kişiler “obez” olarak kabul edilirler.
Günümüzde obezite çocuklardan yaşlılara kadar herkeste görülmektedir ve obezite hastalarının sayıları her geçen gün artmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi, iş yoğunluğunun ve stresin artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi gibi birçok neden toplumdaki obez kişilerin sayılarının artmasına neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.
Obeziteye karşı önlem alınmazsa kişi çeşitli sağlık sorunları da yaşayacaktır. Bunlar:
• Kalp krizi riski ve koroner arter hastalığı
• Ağır uyku apneleri ve solunum problemleri
• İnme riski, felç geçirme
• Şeker hastalığı
• Hipertansiyon
• Damar tıkanıklığı
• Karaciğer yağlanması
• Kandaki yağların yüksekliği ( trigliserit ve kollesterol )
• Cinsel fonksiyon bozuklukları
Obezite, yukarıda sayılan sağlık problemlerinin baş tetikçilerindedir.
Sağlıklı bir yaşam için bir şeylerin yanlış gittiğini anladığımız anda konuyla uzman bir hekime danışmamız ve gerekli desteği almamız gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; sağlığımız oluruna bırakılacak kadar değersiz değildir.